training

February 15, 2016

 

 

  Kadertraining Bondsmentoren Fotobond

Van november 2015-april 2016 werken wij aan een training voor Bondsmentoren.
Aan de hand van het maken van een eigen serie, gaan we aan de slag met de methodiek van een proces en de manier waarop met elkaar gereflecteerd wordt op het werk.

Wat is beeldtaal als je het niet over de grammatica hebt, wat is een serie, wat is een narratief, wat is typologie, wat is anekdotisch werken, wat is essayistisch vertellen?

  •  De cursus wordt ingericht als een kader training
  •  Er worden werkbesprekingen van gemaakt werk gehouden die exemplarisch zijn, zodat het gebruikte  model van bespreken ingezet kan worden bij werkbesprekingen in clubverband
  • Er wordt gewerkt met eigen werk van de cursist (waardoor zij gevoed worden d.m.v. t eigen werk)
  • Vooraf wordt een opgave gegeven van te verrichten thuiswerk per keer

  Elk dagdeel bestaat uit 4 uur met een half uur pauze. We beginnen om 10.00 uur tot ongeveer 14.30 uur.
De cursus wordt gegeven op de volgende zaterdagen:
  • 17 oktober 2015
  • 28 november 2015
  • 16 januari 2016
  • 27 februari 2016
  • 9 april 2016
 
De bijeenkomsten worden gehouden in een van de zalen van de Amershof te Amersfoort. Er zijn10-12 cursisten die deelnemen aan de cursus.
De financiën lopen via de penningmeester van de Fotobond.

D.w.z. dat de deelnemers het cursusgeld à € 260,-- uiterlijk 1 juni moeten hebben voldaan door storting op NL65 RABO 0176971505 t.n.v. Fotobond onder vermelding cursus Corinne Noordenbos en je naam. Je krijgt dus geen factuur of acceptgiro van de Fotobond maar je moet zelf het bedrag (260 euro) gewoon overmaken.